Kh B Houston 1


 Beef Jerky Products

Tel: 281-988-6630 / 281-933-6630
     

 

Đại l chnh thức chuyn bn v cung cấp cc sản phẩm kh như thịt kh, c kh, bnh, mứt, tri cy kh, tr v c ph... Nhận đặt đại l cc nơi v giao hng đi khắp cc tiểu bang Hoa Kỳ v Gia N Đại. Free Shipping trn 20 Pounds.
Mua tại tiệm trn 10 Pounds sẽ được bớt $10 hay Free 1/2 Pound
 

   


1 - Kh B Tiu
Black Pepper Teriyaki Beef Jerky

2 - Kh B Cay Tiu Kiểu Mỹ
Hot Pepper – American Style Beef Jerky

3 - Kh B Cay Ngũ Vị Hương
Hot Beef – Spicy Hot

4 – Kh B Ngọt Tri Cy Cay
Fruit Flavored Beef Jerky – Hot

5 - Kh B Ngọt Tri Cy – Khng Cay
Fruit Flavored Beef Jerky – Not Spicy

6 - Kh B Sợi Cay Cari
Hot Shredded Curry Flavored Beef Jerky

7 - Kh B Cay Cari - Miếng
Hot Curry Flavored Beef Jerky – Whole Pieces

8 - Kh B Cay t Ngũ Vị Hương
Hot Beef Jerky – Five-Flavor Spices

9 - Kh B Cay Ớt Kiểu Mỹ
Spicy Beef Jerky – American Style

10 - Kh B Houston
House Special Beef Jerky

11 - Kh Heo
Lean Pork Jerky

12 - Kh B Sợi C M
Shredded Beef Jerky w/ Sesame

13 - Kh B Vin Ngũ Vị Hương
Hot Beef Jerky Cubes – Five-Flavor spices

14 - Kh Mực Nướng C Đầu
BBQ Squid Jerky w/head

15 - Kh Mực Nướng Khng Đầu
BBQ Squid Jerky w/o head

16 - Kh Mực Nướng Cn Mỏng
Pressed Cuttlefish Jerky

17 - Kh Mực Miếng Gin
Crispy Cuttlefish Jerky

18 - Kh C Mai C M
Fish Jerky with Sesame

19 – Cua Sấy Kh
Baked Baby Crabs

20 - Ch Bng C
Shredded Dried Fish

21 – Thịt Ch Bng Heo Ngọt
Shredded Seasoned Pork Dehydrated – Sweet

22 – Thịt Ch Bng Heo Mặn

Shredded Seasoned Pork dehydrated – Salty

23 – Tm Sấy Kh c M

Dried Shrimp with Sesame Seeds

24 – Kh C Thiều khng Cay
Shih-Pan Fish Jerky – Non-spicy

25 – Kh C Thiều Cay
Shih-Pan Fish Jerky – Spicy

26 – Tm Kh BBQ
Dehydrated Shrimp – BBQ flavor

27 – Kh Nai
Deer Jerky

27-A – Kh Nai Cay
Deer Jerky – Spicy

28 – Kh Mực Sat Cay (cuốn)
Sate Flavored Cuttlefish Rolls

29 – C Kho Thi Lan
Thailand Style Fish Jerky

30 – Kh C Chỉ Vng
Fish Jerky

31 – C Cơm Kho
Seasoned Baked Anchovies

32 - Kh C Thiều, Cay Tiu
Shih-Pan Fish Jerky – Spicy

33 – C Tuyết Sợi C M
Sea Bass with Sesame

34 – C Cơm Chin Gin
Crispy Fried Anchovies

35 – Gan Chấy
Baked Pork Liver Jerky – mild spice

36 – Kẹo X Muội
Dried Plum Candy

37 – Mứt Mng Cầu
Soursop Candy

38 – Nhn Nhục
Dehydrated Longan

39 – Phật Thủ
Buddha Palm Fruit with Licorice

40 – Kẹo Đậu Phộng Đi Loan
Taiwanese Peanut Candy

41 – Thơm Sấy
Dehydrated Pineapple

42 – Me Chua Ngọt Đi Loan
Taiwanese and Tart Tamarind

43 – Đậu Phộng Da C Cay
Spicy Vietnamese style peanuts

44 – Đậu Phộng Da C Khng Cay
Vietnamese Style peanuts – Not spicy

45 – Bnh Lỗ Tai Heo
Swirl Cookies

46 – Kẹo Chuối Đậu Phộng
Banana Candy with Peanuts

47 – Kẹo Chuối Bơ
Banana Candy

48 – Kẹo Đậu Phộng Mịn
Peanut Butter Candy

49 – Mai Cam Thảo C Hột
Tamarind and Chinese Ginseng Candy with seeds

50 – Vỏ Tắc Chanh Cam Thảo
Dehydrated Lemon and Kumquat Peel Liquorice Candy

51 – Hạt B Rang
Baked Pumpkin Seeds

51-A – Hạt B Rang với Tr
Baked Pumpkin Seeds with Green Tea Flavor

52 – Bắp Rang
Baked Corn

53 – Mứt C Chua
Dried Tomato Candy

54 – Mứt Gừng Miếng
Ginger Candy

55 – Ổi Kh
Dehydrated Guava

56 – Ổi Kh Cay
Dehydrated Guava with Chili

57 – Chanh Nguyn Tri Mặn
Preserved Whole Lemon

58 – Chanh Thi Miếng
Preserved Sliced Lemon

59 – Chanh Nguyn Tri Cam Thảo
Preserved Whole Lemon with Liquorice

60 – Trần B
Orange Peel

61 – Mứt Khế Ngọt
Ripened Star Fruit Preserve

62 – Mứt Khế Mặn - Ngọt
Salted Star Fruit Preserve

63 – Xoi Kh Cay
Dehydrated Mango with Chili

64 – Gừng X Muội
Ginger Plum Candy

65 – Me Tri Chua Ngọt Khng Hột
Sweetened Whole Tamarind w/o seeds

66 – Cam Chỉ Ngọt Khng Hột
Pitted Prune - Sweet

67 – Cam Chỉ Ngọt C Hột
Prune

68 – Mai Sữa Thi Sợi
Shredded Preserved Plum

69 – Cam Chỉ Kh Khng Hột
Dehydrated Pitted Prune

70 – Tầm Ruột Vng
Yellow Gooseberries Fruit

71 – Tầm Ruột Đỏ
Red Gooseberries Fruit

72 – Tầm Ruột Đỏ (Lớn)
Large Red Gooseberries Fruit

73 – Cc Xanh Nguyn Tri
Pickled Man Kok Fruit

74 – C Na Cam Thảo Kh
“Ca Na” Fruit with Liquorice Flavor

75 – C Na Cay Tươi Khng Hột (Vng)
Spicy Fresh “Ca Na” Fruit without Seeds

76 – C Na Tươi C Hột (Đỏ)
Fresh “Ca Na” Fruit with Seeds

77 – X Muội Tắc
Kumquat with Salted Plum Flavor

78 – Mứt Tắc Chua Ngọt
Sweet & Tart Kumquat Candy

79 – Mứt Tắc Ngọt
Sweet Kumquat

80 – To Cam Chua Ngọt Khng Hột
Sweet and Tart Jujube – Chinese Apple, No Seed

81 – To Cam Chua Ngọt C Hột
Sweet and Tart Jujube – Chinese Apple, with Seed

82 – Xoi Chua Cay
Preserved Yellow Mango with Chili

83 – Xoi Chua Cay
Shredded Preserved Green Mango with Chili

84 – Mứt Du Kh
Craneberry

85 – Me Chua Cay Cam Thảo
Spicy Tamarind Liquorice Candy

86 – Khoai Mn Sấy
Baked Taro Root Sticks

87 – Mt Sấy
Jackfruit Chips

88 – Hạt Dưa
Baked Watermelon Seed

89 – Tri Cy Sấy Thập Cẩm
Mixed Fruit Chips – Jackfruit, Banana, Pineapple, Taro, Yam

90 – Mai Tắc Cam Thảo
Dried Plum, Kumquat, & Liquorice Candy

91 – Me Cay C Gừng
Spicy Tamarind with Ginger Candy

92 – Me Chua Cay Ngọt
Spicy Tamarind

93 – X Muội Kh Ngọt khng Hột Thi Sợi
Shredded Sweetened Salted Dried Plum

94 – X Muội Ngọt Mặn khng Hột
Sweetened Salted Dried Plum without Seeds

95 – X Muội Ngọt Mặn C Hột
Sweetened Salted Dried Plum with Seeds

96 – X Muội Chua Mặn Ngọt c Hột
Sweet & Tart, Salted Dried Plum with Seeds

97 – X Muội Chua Mặn Ngọt khng Hột
Sweet & Tart, Salted Dried Plum with Seeds

98 – X Muội Tươi Ngọt
Sweetened Preserved Plum

99 – X Muội Chua Mặn khng Hột
Salty and Tart Dried Plum with Seeds

100 – X Muội Tươi Chua Ngọt
Sweet & Tart, Salted Preserved Plum

101 – X Muội Chua Mặn Khng Hột
Sweet & Tart, Salted Preserved Plum without Seeds

102 – Khoai Lang Sấy
Baked Yam (Sweet Potato)

103 – Kh B Ngọt, Đỏ, C M
Sweet Tasting Beef Jerky with Sesame Seeds

104 - Kh B Sả Ớt Cay
Spicy Lemongrass Beef Jerky

105 - Kh B BBQ khng Cay
BBQ Beef Jerky – not spicy

106 - Kh Mực Sợi khng Cay
Shredded Cuttlefish Jerky

107 – Kh Mực Sợi Cay nhiều
Spicy Cuttlefish Jerky

108 – Me Sấy Chua Thi Lan
Thai Style Tamarind

109 – Me Chua Dốt
Tart Tamarind

111 – Me Sấy Đặc Biệt
House Special Tamarind

112 – Chanh Gừng
Ginger Lemon

113 –  Mai Chanh Muối
Preserved Lemon with Oriental Herbs

114 – Tắc Gừng
Ginger Flavored Kumquat

115 – Nho Kh
Raisins

120 – Gừng Nhật
Japanese Candied Ginger

121 – Mứt Mận Đ Lạt
House Special Prunes

123 – Kẹo Bưởi Trắng
Grapefruit Gummy Candy

124 – Kẹo Bưởi Đỏ
Pink Grapefruit Gummy Candy

125 – Du Kh
Dehydrated Strawberry Candy

126 – Kẹo Peachy Penguins
Peachy Penguins Candy

128 – Peach, Apple Gummy

129 – Gummy Worms

130 – Gummy Bears

131 – Lunch To Go Gummy

132 – Sour Tape Candy

133 – War Head Candy

134 – Ring Pop Candy

136 – Xoi Kh Cay Nhiều
Spicy Dehydrated Mango Meat

137 – Kh B BBQ Cay
Spicy BBQ Beef Jerky

150 - Kh C Thiều Gin
Crispy Shih-Pan Fish

151 – Tm Kh Ngọt
Dehydrated Shrimp

152 – Me Chua Cay
Spicy Tamarind

153 – Mai 5 Loại
Five-Flavor Tamarind Candy

154 – Bnh Dừa
Coconut Candy Bar

155 – X Muội Me
Preserved Plum Tamarind

156 – Kẹo Tri Cy – X Muội
Prune Flavor Hard Candy

157 – Kẹo Tri Cy – Sầu Ring
Durian Flavor Hard Candy

158 – Kẹo Tri Cy – Du
Strawberry Flavor Hard Candy

159 – Kẹo Tri Cy – X Muội
Preserved Plum Flavor Hard Candy

161 – Kẹo Đậu Phộng
Peanut Candy

162 – Xoi Ướp Mật Ong
Honey Mango

163 – Bột X Muội Đỏ
Dehydrated Salted Red Plum Powder

164 – Bột X Muội Trắng
Dehydrated Salted White Plum Powder

165 – X Muội Chua Mặn c Hột
Tart and Salted Plum (large)

166 – X Muội Ngọt Mặn c Hột
Sweet and Salted Plum (small)

300 – Kh B Ngũ Vị Hương Khng Cay
Regular Five-Flavor Beef Jerky – not spicy

301 – To Gin
Dehydrated Salted Prunes

302 – Cam Chỉ Ngọt C Hột
Sweet Prune with Seed

303 – X Muội Trắng khng Hột
Dehydrated White Plum without seed

304 – Mai Me Cam Thảo
Licorice and Tamarind Candy

305 – Mai Gừng Cam Thảo
Licorice and Ginger Candy

306 – Mứt Bng Thin L
Honey “Thien Ly” Flower

307 – Kh Heo Cay
Lean Pork Jerky - Spicy

308 – C Kh Hạnh Nhn
Anchovies & Almond Snack

309 – Mai Cam Thảo
Liquorice and Ginseng Candy

310 – Mai Me
Tamarind Ginseng Candy

311 – X Muội Đặc Biệt
House Special Preserved Plum

312 – Mng Cầu Me
Tamarind Soursop Candy

313 – Xoi Philippines
Philippines Style Mango

314 – Kẹo Diamond

315 – Kẹo Bng Strawberry
Strawberry Flavor Candy

316 – Me Chua Cay Cam Thảo
Spicy Tamarind Ginseng Candy

317 – Ch Bng Chay
Japanese Vegetarian Pork Fu

318 – Wasabi Peas

319 – Kiwi Kh
Dehydrated Kiwi Candy

320 – Pt Hnaff
French Hnaff Pt

321 – Gummy Coke Bottle

322 – Me Thi Đặc Biệt Chua Ngọt
Special Sweet and Sour Tamarind

323 – X Muội Cay
Spicy Dried Plum

324 – Kh Mực Sợi Cay t
Shredded Cuttlefish - Medium Spicy

325 – Kẹo Bng Mềm
Grape Flavored Marshmellow Candy

326 – Pt C Salmon
Fish Salmon Pt

327 – Pt Ngỗng
Goose Pt

328 – Tri Cy Kh
Dried Mixed Fruits

329 – Vỏ Cam
Glazed Orange Peel

330 – Ch L Khng Hột
Pitted Dates

Kh B Houston 2

Home Về Trang Đầu